BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI CHUẨN NĂM 2023

I – HẠNG MỤC VẬT TƯ THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN

II – HẠNG MỤC VẬT TƯ HOÀN THIỆN NỘI THẤT ( 2 GÓI CƠ BẢN )

II.1 – GÓI HOÀN THIỆN 1 ( Vật tư khá tốt )

II.2 – GÓI HOÀN THIỆN 2 ( Vật tư cao cấp )