fbpx

BTAPH021 – Mẫu nhà Biệt thự hiện đại 3 tầng

Đơn vị thiết kế và thi công:
công ty Thiết kế Xây dựng An Phú Hưng

Chủ trì Thiết kế :   KTS. Võ Đức Hoàng

Địa điểm xây dựng : Thủ Đức
Hoàn thành:
2019