về an phú hưng

12
12 năm hình thành và phát triển
20
20 Kiến trúc sư và Kỹ sư
300
300 công nhân lành nghề
600
600 công trình đã thực hiện