Công ty thi công xây dựng nhà xưởng , nhà thép tiền chế

chuyên thi công xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế. xây dựng nhà xưởng với từng mội cấp độ theo từng nhu cầu phân loại nhà xưởng, nhà kho...Từ thiết kế ban đầu, làm móng, đổ cột nhà thép tiền chế đến, xây dựng nhà kho, xây dựng nhà xưởng kèo thép…..