dự án

về an phú hưng

10
10 năm hình thành và phát triển
65
Kiến trúc sư và Kỹ sư
900
900 công nhân lành nghề
1000
1000 công trình đã thực hiện