về an phú hưng

10
10 năm hình thành và phát triển
20
20 Kiến trúc sư và Kỹ sư
300
300 công nhân lành nghề
500
500 công trình đã thực hiện